• Τεχνική Εταιρία Εφαρμογών :: Μελέτες-Κατασκευές-Αδειοδοτήσεις-Νομιμοποίηση Αυθαιρέτων-Ενεργειακές Επιθεωρήσεις
 • Τεχνική Εταιρία Εφαρμογών :: Σάββας Μπιλικαϊδης
 • Τεχνική Εταιρία Εφαρμογών :: Λαυρίου 70 Νέα Ιωνία - Τηλ: 210.27.99.640

Κατηγορίες Μελετών

Floated image

Έχουμε τη δυνατότητα ανάληψης του συνόλου των μελετών που απαιτούνται για οποιοδήποτε κτιριακό έργο.

Οι μελέτες για την έκδοση πολεοδομικής αδείας παραδίδονται πλήρης και επαρκής, σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής, έτσι ώστε να καλύπτουν όχι μόνο τη τυπική διαδικασία έκδοσης πολεοδομικής αδείας αλλά ταυτοχρόνως, στηριζόμενοι σ’ αυτές και μόνο, να δύναται το εκάστοτε συνεργείο να εφαρμόζει απρόσκοπτα και με λεπτομέρεια τις περιγραφόμενες και απαιτούμενες προδιαγραφές.


Ενδεικτικές μελέτες:

 • Αρχιτεκτονικές
 • Στατικές
 • Θερμομόνωσης (ΚΕΝΑΚ)
 • Η/Μ Εγκαταστάσεων
 • Τοπογραφικές
 • Επισκευές κτιρίων βλαβέντων από σεισμό
 • Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Εκτός από τις τυπικές και συνήθεις μελέτες, που αναφέρονται ενδεικτικά παραπάνω, είμαστε σε θέση να υλοποιήσουμε και ειδικές μελέτες όπως:

 • Μελέτη στατικής επάρκειας και φέρουσας ικανότητας
 • Μελέτη επισκευών – ενισχύσεων κτιρίων βλαβέντων από σεισμό
 • Μελέτη βιοκλιματικών κτιρίων
 • Ενεργειακές μελέτες

Η κάθε επιμέρους μελέτη πραγματοποιείται με γνώμονα :

 • Το σχεδιασμό ασφαλών κατασκευών
 • Τη δημιουργία λειτουργικών και με υψηλή αισθητική χώρων
 • Την ποιοτική κατασκευή
 • Την άνετη, υγιεινή και οικονομική διαβίωση

© Copyright 2011 Τεχνική Εταιρία Εφαρμογών. Powered by Anektimito.gr

 • Facebook Page