• Τεχνική Εταιρία Εφαρμογών :: Μελέτες-Κατασκευές-Αδειοδοτήσεις-Νομιμοποίηση Αυθαιρέτων-Ενεργειακές Επιθεωρήσεις
 • Τεχνική Εταιρία Εφαρμογών :: Σάββας Μπιλικαϊδης
 • Τεχνική Εταιρία Εφαρμογών :: Λαυρίου 70 Νέα Ιωνία - Τηλ: 210.27.99.640

Ενεργειακές Επιθεωρήσεις

Floated image

Η ανάγκη θεσμοθέτησης και εφαρμογής της ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίων προέκυψε από την αναγκαιότητα καταγραφής, στατιστικής επεξεργασίας και στη συνέχεια αναβάθμισης του υπάρχοντος κτιριακού αποθέματος που οδήγησαν την Ευρώπη στην έκδοση της Κοινοτικής οδηγίας 2002/91/ΕΚ περί ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.

Η χώρα μας ως όφειλε απέναντι στις απαιτήσεις της Ε.Ε. και κυρίως απέναντι στους πολίτες της, εναρμόνισε την εθνική μας νομοθεσία με την Κοινοτική Οδηγία, σύμφωνα με τον Ν. 3661/2008. ΑΡΧΕΙΟ PDF
Κατόπιν τούτου, έγινε μία ιδιαίτερα σημαντική προσπάθεια ώστε η ενεργειακή επιθεώρηση και έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) να συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος ξεφεύγοντας από τις τυπικές και γραφειοκρατικές διαδικασίες.


Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)

 • 1. Καταγράφει το ενεργειακό αποτύπωμα μέρους ή συνόλου ενός κτιρίου και απεικονίζει την ενεργειακή του κατάταξη. Με απλά λόγια, υπολογίζει την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας στο σύνολό του αλλά και σε επιμέρους πηγές ενέργειας, δίνοντας παράλληλα συστάσεις για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή μέρους αυτού.
 • 2. Είναι υποχρεωτικό για κάθε:
  • 1. Aγορά-πώληση ενιαίου κτιρίου ή τμήματος κτιρίου (διαμέρισμα) άνω των πενήντα (50) τ.μ. (σε ισχύ από 9/1/2011)
  • 2. Nέα μίσθωση ενιαίου κτιρίου άνω των πενήντα (50) τ.μ. (σε ισχύ από 9/1/2011)
  • 3. Nέα μίσθωση τμήματος κτιρίου κατοικίας (διαμέρισμα) άνω των πενήντα (50) τ.μ. ή επαγγελματική στέγη (σε ισχύ από 9/1/2012)
 • 3. Κοστίζει :
  • Για μονοκατοικίες άνω των 50τ.μ. 1,5 ευρώ το τ.μ. με ελάχιστη αμοιβή τα 200 ευρώ, ενώ για διαμερίσματα πολυκατοικιών 2 ευρώ το τ.μ. με ελάχιστη αμοιβή τα 150 ευρώ.
  • Αντίστοιχα, για γραφεία και καταστήματα έως 1.000τ.μ. το κόστος είναι 1,5 ευρώ το τ.μ. ενώ για γραφεία και καταστήματα άνω των 1.000τ.μ. αντίστοιχα το κόστος είναι 2,5 ευρώ το τ.μ. με ελάχιστη αμοιβή τα 300 ευρώ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για Ενεργειακή Επιθεώρηση

© Copyright 2011 Τεχνική Εταιρία Εφαρμογών. Powered by Anektimito.gr

 • Facebook Page