Invalid column name 'title'. Invalid column name 'title'. Τεχνική Εταιρία Εφαρμογών - Σάββας Μπιλικαϊδης
  • Τεχνική Εταιρία Εφαρμογών :: Μελέτες-Κατασκευές-Αδειοδοτήσεις-Νομιμοποίηση Αυθαιρέτων-Ενεργειακές Επιθεωρήσεις
  • Τεχνική Εταιρία Εφαρμογών :: Σάββας Μπιλικαϊδης
  • Τεχνική Εταιρία Εφαρμογών :: Λαυρίου 70 Νέα Ιωνία - Τηλ: 210.27.99.640

Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος χωρίζονται σε 2 κατηγορίες σύμφωνα με το εάν εμπίπτουν ή όχι στις ρυθμίσεις του άρθρου 80 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Αναλυτικότερα :

© Copyright 2011 Τεχνική Εταιρία Εφαρμογών. Powered by Anektimito.gr

  • Facebook Page