Invalid column name 'title'. Invalid column name 'title'. Τεχνική Εταιρία Εφαρμογών - Σάββας Μπιλικαϊδης
  • Τεχνική Εταιρία Εφαρμογών :: Μελέτες-Κατασκευές-Αδειοδοτήσεις-Νομιμοποίηση Αυθαιρέτων-Ενεργειακές Επιθεωρήσεις
  • Τεχνική Εταιρία Εφαρμογών :: Σάββας Μπιλικαϊδης
  • Τεχνική Εταιρία Εφαρμογών :: Λαυρίου 70 Νέα Ιωνία - Τηλ: 210.27.99.640

Βιοκλιματική

Αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό και την κατασκευή βιοκλιματικού κτιρίου που ανταποκρίνεται στις κλιματικές συνθήκες του περιβάλλοντός του, καθώς σχεδιάζεται με τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται οι βέλτιστες εσωτερικές συνθήκες θερμικής άνεσης και ποιότητας αέρα κατά τη διάρκεια όλου του έτους, με την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας και κατατάσσεται στις ανώτερες ενεργειακά κατηγορίες.

© Copyright 2011 Τεχνική Εταιρία Εφαρμογών. Powered by Anektimito.gr

  • Facebook Page