Invalid column name 'title'. Invalid column name 'title'. Τεχνική Εταιρία Εφαρμογών - Σάββας Μπιλικαϊδης
  • Τεχνική Εταιρία Εφαρμογών :: Μελέτες-Κατασκευές-Αδειοδοτήσεις-Νομιμοποίηση Αυθαιρέτων-Ενεργειακές Επιθεωρήσεις
  • Τεχνική Εταιρία Εφαρμογών :: Σάββας Μπιλικαϊδης
  • Τεχνική Εταιρία Εφαρμογών :: Λαυρίου 70 Νέα Ιωνία - Τηλ: 210.27.99.640

Βιομηχανίες, Βιοτεχνίες

Οι διαδικασίες αδειοδότησης των μεταποιητικών δραστηριοτήτων διέπονται από τον Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/11-03-2005)
"Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις"

Αναλυτικότερα :

© Copyright 2011 Τεχνική Εταιρία Εφαρμογών. Powered by Anektimito.gr

  • Facebook Page