• Τεχνική Εταιρία Εφαρμογών :: Μελέτες-Κατασκευές-Αδειοδοτήσεις-Νομιμοποίηση Αυθαιρέτων-Ενεργειακές Επιθεωρήσεις
 • Τεχνική Εταιρία Εφαρμογών :: Σάββας Μπιλικαϊδης
 • Τεχνική Εταιρία Εφαρμογών :: Λαυρίου 70 Νέα Ιωνία - Τηλ: 210.27.99.640

Υπηρεσίες

Floated image

Το τεχνικό γραφείο μας, δραστηριοποιείται στον τομέα του συνόλου των μελετών και κατασκευών, που απαιτεί η ανέγερση οποιουδήποτε κτιριακού έργου ή άλλου αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού.

Είμαστε σε θέση, διαθέτοντας την ανάλογη εκπαίδευση και εμπειρία να παραδώσουμε το σύνολο των απαιτούμενων μελετών και να αναλάβουμε την υλοποίηση – εφαρμογή, διαθέτοντας τα κατάλληλα και εξειδικευμένα συνεργεία, για όλες τις φάσεις της κατασκευής.


Από το 1998 ασχολούμαστε με:

 • Εκπόνηση μελετών, κυρίως για κτιριακά έργα (Αρχιτεκτονικά, Στατικά, Τοπογραφικά, Μελέτη ενεργειακής απόδοσης, κλπ)
 • Έκδοση οικοδομικών αδειών
 • Κατασκευή κτιρίων – κατοικιών
 • Ανακαινίσεις κτιρίων – κατοικιών
 • Αναπαλαίωση διατηρητέων κτιρίων
 • Επισκευή φέροντος οργανισμού – ενισχύσεις κατασκευών
 • Επισκευές κτιρίων βλαβέντων από σεισμό
 • Μονώσεις, θερμοπροσόψεις

Το τελευταίο διάστημα δραστηριοποιούμαστε, με τη βοήθεια και των έμπειρων και εξειδικευμένων συνεργατών μας, στον τομέα των βιοκλιματικών κτιρίων και κατοικιών.

Επίσης, το γραφείο αναλαμβάνει τη συνολική διαδικασία της τακτοποίησης ή νομιμοποίησης αυθαίρετων χώρων και έκδοσης των σχετικών βεβαιώσεων, καθώς και των παρακάτω ειδικών και επιμέρους μελετών:

 • Άδειες λειτουργίας επαγγελματικών χώρων
 • Ενεργειακών Πιστοποιητικών (κατέχοντας τον τίτλο του ενεργειακού επιθεωρητή, αναλαμβάνουμε την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού καθώς και την ενεργειακή αναβάθμιση – βελτίωση κτιρίων)
 • Διαχείρισης ακινήτων

Τέλος, η επιχείρηση έχει μεγάλη εμπειρία στην εκτέλεση Δημοσίων έργων διαφόρων κατηγοριών.

© Copyright 2011 Τεχνική Εταιρία Εφαρμογών. Powered by Anektimito.gr

 • Facebook Page