• Τεχνική Εταιρία Εφαρμογών :: Μελέτες-Κατασκευές-Αδειοδοτήσεις-Νομιμοποίηση Αυθαιρέτων-Ενεργειακές Επιθεωρήσεις
 • Τεχνική Εταιρία Εφαρμογών :: Σάββας Μπιλικαϊδης
 • Τεχνική Εταιρία Εφαρμογών :: Λαυρίου 70 Νέα Ιωνία - Τηλ: 210.27.99.640

Ενεργειακές Επιθεωρήσεις


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • 1. Στοιχεία Ιδιοκτήτη / των:
  • Ονοματεπώνυμο/α, διεύθυνση κατοικίας, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., τηλέφωνο, όλων των συνιδιοκτητών με τα ποσοστά, επικαρπίες, κ.λ.π.
  • Συμβόλαιο ιδιοκτησίας
  • Αριθμός ιδιοκτησίας (εντός λογαριασμού κοινοχρήστων ή από τη δήλωση κτηματολογίου)
  • ΚΑΕΚ (κωδικός/οι , αριθμός/οι εθνικού κτηματολογίου)
  • Εάν δεν υπάρχει ο ΚΑΕΚ τότε Αριθμός Πρωτ. Δήλωσης Κτηματολογίου & Κωδικός/οι ιδιοκτησίας
  • Ταχυδρομική Διεύθυνση ακινήτου , Τ.Κ.
  • Συνεννόηση με τον/τους ιδιοκτήτες για επίσκεψη στο/στα ακίνητο/α , λεβητοστάσιο, ταρατσα
  • Λογαριασμός/οι ηλεκτρικού ρεύματος.
  • Τυχόν άλλες καταναλώσεις όπως ποσότητες πετρελαίου, φυσικού αερίου αν υπάρχουν (τουλάχιστον τριετίας)
 • 2. Στοιχεία από το φάκελο του ακινήτου :
  • Έτος κατασκευής
  • Αντίγραφο για τον επιθεωρητή : οικοδομική άδεια (στέλεχος)
  • Αντίγραφο για τον επιθεωρητή : Αρχιτεκτονικά σχέδια ( κάτοψη ορόφου, τομή)
  • Τοπογραφικό διάγραμμα (εάν υπάρχει)
  • Ξυλότυπος οροφής του προς επιθεώρηση ορόφου (για α οροφο και pilotis) Aν υπάρχει
  • Μελέτη θέρμανσης για κτίρια μετά το 1979
  • Φύλλο Συντήρησης Λέβητα Κεντρικής Θέρμανσης ( αν υπάρχει)
  • Στοιχεία για κάθε συσκευή κλιματισμού ( έτος αγοράς , ισχύ κ.λ.π.)

© Copyright 2011 Τεχνική Εταιρία Εφαρμογών. Powered by Anektimito.gr

 • Facebook Page